Sunday, September 13, 2009

4 Facts to Live a Better Life

4 Facts to Live a Better Life
四個讓人活得快樂的道理
si ge rang ren huo de kuai le de dao li
4 fakta untuk hidup yang lebih baik

Never say Sorry to the one.... who likes you
不要對你喜歡的人說對不起
bu yao dui ni xi huan de ren shuo dui bu qi
Jangan mengatakan maaf ke orang yang mencintai Anda

Never say Bye to the one.... who needs you
不要對需要你的人說再見
bu yao dui xu yao ni de ren shuo zai jian
Jangan mengatakan selamat tinggal ke orang yang memerlukan Anda

Never Blame the one.... who really trust you
不要對信任你的人責怪
bu yao dui xin ren ni de ren ze guai
Jangan menyalahkan orang yang benar-benar mempercayai Anda

Never Forget the one.... who always remember you
不要忘記一直記得你的人
bu yao wang ji yi zhi ji de ni de ren
Jangan melupakan orang yang selalu mengingat Anda


Pink : English
Green : Chinese
Blue : Chinese (Pinyin)
Orange : Indonesian


Translated from an email ^^
Share:

0 comments:

Post a Comment

About Blog

This site contains the art of languages and its utilization, meaningful stories, phrases, poems, English Tests, and other language-related information.

Leave a Message

Popular Posts

Followers